Company Logo

Banery

 

 

KONCERT ZESPOŁU HAGADA

Warsztaty dla seniorek - zapraszamy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie zaprasza kobiety - seniorki na warsztaty: "Między nami kobietami". Warsztaty odbędą się w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej (ul. Benicka 9, Krotoszyn) 30 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00. Warsztaty poprowadzi psycholog i dietetyk.

Serdecznie zapraszamy

Krotoszyński akcent podczas Targów Aktywni 50+

W dniach 5-6 kwietnia 2014 r. w Poznaniu odbyła się V edycja Targów Aktywni 50+. W ciągu dwóch dni Międzynarodowe Targi Poznańskie odwiedziło kilka tysięcy osób. Stoiska wystawiennicze zaaranżowane zostały przez organizacje pozarządowe oraz firmy z terenu całej Polski.

Czytaj więcej...

Życzenia wielkanocne

Wizytacja w ramach konkursu "Wielkopolska otwarta dla niepełnosprawnych"

7.04.2014 r. w ramach drugiego etapu konkursu „Wielkopolska otwarta dla niepełnosprawnych”, w którym bierze udział powiat krotoszyński, odbyła się wizytacja.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na maraton "120 godzin z Biblią"

 

Czytaj więcej...

Targi Aktywni 50+

Seniorzy z powiatu krotoszyńskiego po raz kolejny wezmą udział w Targach Aktywni 50+ w Poznaniu, które odbędą się w dniach 5-6.04.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz seniorów z terenu powiatu krotoszyńskiego przygotowało stoisko promujące partnerstwo obejmujące współpracę gmin powiatu krotoszyńskiego i organizacji pozarządowych. Stoisko wzbogacą wyroby firm z powiatu krotoszyńskiego.

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 rozstrzygnięty.

W dniu 31 marca 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 70 000 000 złotych. Złożone przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowanie wyniosło łącznie 76 407 827,48 złotych, w tym na dofinansowanie kosztów zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny 64 932 919,44 złotych, natomiast na zatrudnienie w powiecie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 11 474 908,04 złotych.

Czytaj więcej...

Spotkanie Care Missionn - zapraszamy

Spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Zapraszamy rodziny zastępcze do udziału w spotkaniach grupy wsparcia w każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 16.00 w Klubie Dobrego Popołudnia w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Młyńskiej 2D/1.

Czytaj więcej...

Bank chleba

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi „Bank Chleba”, którego celem jest wsparcie najuboższych rodzin.

Czytaj więcej...

Salon odzieży i artykułów gospodarstwa domowego

Istnieje możliwość nabywania odzieży oraz innych towarów w „Salonie odzieży i artykułów gospodarstwa domowego” prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie i Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej.

Czytaj więcej...

ROCZNE STYPENDIUM STOWARZYSZENIA SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Czytaj więcej...

Akademia Filmowa dla Seniorów

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają seniorów

Czytaj więcej...

Uniwersytet Trzeciego Wieku - zapraszamy na spotkanie

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów zainteresowanych uczestnictwem w działaniach stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na spotkanie,

Czytaj więcej...

Program "Aktywny Samorząd" realizowany w 2014 roku

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Realizator programu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I - od 10 marca 2014 r. do 30 września 2014 r. 

Moduł II (dawny STUDENT):

I półrocze - od 10 marca 2014 r. do 30 marca 2014 r.

II półrocze - od 1 sierpnia 2014 r. do 30 września 2014 r.


Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Czytaj więcej...

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

W poniedziałek, 24 lutego br. rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji, w komendach Policji, sądach i prokuraturach będą trwały dyżury.

Czytaj więcej...

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do udziału w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Poznaniu.

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do udziału w szkoleniach.
Na początku bieżącego roku w ramach projektu systemowego pn. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził wśród podmiotów ekonomii społecznej ankietę potrzeb szkoleniowych, której celem było wsparcie merytoryczne w obszarach związanych z prowadzoną przez nie działalnością. Na podstawie analizy nadesłanych propozycji, zostały wyłonione trzy tematy, które cieszyły się największym zainteresowaniem:
1. "Florystyka"
2. "Ochrona danych osobowych"
3. "Fotografia cyfrowa"

Czytaj więcej...

Akademia Filmowa dla Seniorów

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają seniorów

Czytaj więcej...

Spółdzielnia Socjalna "VIVO" w Koźminie Wielkopolskim

W grudniu 2013 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana Spółdzielnia Socjalna „VIVO” z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim.

Spółdzielnia została założona w partnerstwie Powiatu Krotoszyńskiego oraz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Czytaj więcej...

Klub "Popołudnie z Pasją"

Informujemy, że w dniach 5 i 12. 02.2014 r. nie odbędą się spotkania seniorów w  Klubie "Popołudnie z Pasją" działającym w Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie dzięki inicjatywie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Seniorów oraz wszystkich, którzy chcą spędzać czas aktywnie i kreatywnie zapraszamy na spotkanie po feriach zimowych - 19.02.2014 r. o godz. 16.00. Przygotujcie się na niespodzianki.

Konkursy ofert MPiPS - ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz na wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Akademia Filmowa dla Seniorów

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają seniorów

Czytaj więcej...

Seniorze, masz wybór!

Nie ma nic złego w spędzaniu czasu wolnego w domu, przy książce i herbacie. Nie ma nic złego w rozwiązywaniu krzyżówek. Nie pozwólmy jednak, by osamotnienie, smutek i monotonia odebrały nam radość życia!

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wynikach konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zdunach

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje, że w dniu 30 grudnia 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenie  Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Zdunach.

Czytaj więcej...

Akademia Filmowa dla Seniorów

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają seniorów do udziału w Akademii Filmowej.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest 10 grudnia w rocznicę podpisania w 1948 r. przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stała się podstawowym źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka.

Czytaj więcej...

Wystawa prac uczestników projektu pn. "Razem z Tobą będę Sobą"

Zapraszamy na wystawę rękodzieła artystycznego uczestników projektu pn. "Razem z Tobą będę Sobą" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która odbędzie się 4 grudnia 2013 r. o godz. 11:00 w Galerii REFEKTARZ w Krotoszynie. Prace będzie można oglądać do 6 grudnia 2013 r.

Zakończenie Uniwersytetu III Wieku

28 listopada 2013 r. w I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Uniwersytet III Wieku 2013". W uroczystości wzięli udział seniorzy - uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia projektu przez koordynatora z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Wioletę Włodarczyk.

Czytaj więcej...

Doradztwo specjalistów Latającego Uniwersytetu Gerontologicznego w Krotoszynie

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa specjalistów Latającego Uniwersytetu Gerontologicznego, które odbędzie się 10 grudnia 2013 r. w godz. 10.00 - 15.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej.

Czytaj więcej...

Certyfikaty Dobroczynności

22 listopada 2013 r. w krotoszyńskim Ratuszu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Świętowano z udziałem pracowników instytucji pomocy społecznej oraz przedstawicieli placówek je wspomagających. 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na uroczyste zakończenie projektu "Uniwersytet III Wieku 2013"

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie zapraszają seniorów - uczestników Uniwersytetu IIII Wieku na uroczystość zakończenia projektu, która odbędzie się 28 listopada 2013 r. o godz. 16.00 w I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie (ul. Kołłątaja 1)

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Wielkopolskie Dni Zdrowia Psychicznego

"Miejsce przyjazne seniorom"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zachęca do udziału w akcji "Miejsce przyjazne seniorom". Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc na terenie powiatu krotoszyńskiego otwartych na potrzeby seniorów, działających na terenie powiatu krotoszyńskiego poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy osób, w których osoby starsze czują się swobodnie i są uprzejmie traktowani i obsługiwani.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Obchody te mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego, a także propagowanie szerokiej dyskusji na temat zaburzeń psychicznych. 

Czytaj więcej...

Senior z inicjatywą 2013 - relacja

W ramach tegorocznego projektu "Senior z inicjatywą" organizowanego przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie odbył się happening, konferencja naukowa oraz IX Przegląd Twórczości Artystycznej, a hasło tegorocznego projektu brzmiało: "Senior aktywny, sprawny, kreatywny". Patronat nad projektem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Krotoszyński oraz Burmistrz Krotoszyna.

Czytaj więcej...

Akademia Filmowa dla Seniorów

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału rejonowego w Krotoszynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają seniorów do udziału w Akademii Filmowej.

Czytaj więcej...

Senior z inicjatywą 2013 - zaproszenie

 

W roku 2013 projekt "Senior z inicjatywą" organizowany jest przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po raz dziewiąty, a hasło przeglądu brzmi: "Senior aktywny, sprawny, kreatywny". Projekt odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Krotoszyńskiego i Burmistrza Krotoszyna.

Zasięg terytorialny projektu: powiat krotoszyński, jarociński, gostyński, rawicki, pleszewski.

Czytaj więcej...

Konkurs Pracownik Socjalny Roku 2013

Redakcje czasopism "Pracownik socjalny w terenie", "Doradca Kierownika OPS" oraz "Głos Pedagogiczny" zapraszają do udziału w konkursie Pracownik Socjalny Roku 2013.

Czytaj więcej...

Uniwersytet III Wieku - zapisy

Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie Uniwersytet III Wieku. W ramach projektu seniorzy z powiatu krotoszyńskiego od września do listopada będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju kursach oraz "Akademii Filmowej".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przeprowadzenie warsztatów w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu systemowego pn. Razem z Tobą będę Sobą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem z Tobą będę Sobą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem z Tobą będę Sobą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przeprowadzenie warsztatów: Radzenie sobie ze stresem sytuacyjnym, Muzykoterapia i techniki relaksacyjne, Trening kreatywności dla rodziców zastępczych oraz dzieci z rodzin zastępczych jako ich otoczenia - uczestników projektu systemowego pn. Razem z Tobą będę Sobą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Zorganizowanie pobytu uczestnikom warsztatów wyjazdowych realizowanych w ramach projektu pn. Razem z Tobą będę Sobą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Czytaj więcej...

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Zorganizowanie pobytu uczestnikom warsztatów wyjazdowych realizowanych w ramach projektu pn. Razem z Tobą będę Sobą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Zorganizowanie pobytu uczestnikom warsztatów wyjazdowych realizowanych w ramach projektu pn. Razem z Tobą będę Sobą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu systemowego pn. Razem z Tobą będę Sobą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu systemowego pn. Razem z Tobą będę Sobą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Czytaj więcej...
Designed by hosting video and ketch - 2011