Company Logo

Banery

 

 

Senior z inicjatywą - Zapraszamy !!!

"Aktywność to najlepszy lek na seniora wiek" - zapraszamy do projektu

Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w projekcie "Aktywność to najlepszy lek na seniora wiek", szczegóły na plakacie

Czytaj więcej...

Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie "Krotoszyn łączy pokolenia"

Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie "Krotoszyn łączy pokolenia", szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej...

Zakończono szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze PRIDE

9 lipca odbyła się ostatnia sesja panelowa szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze PRIDE prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Szkolenie, w którym uczestniczyło 38 kandydatów trwało od marca do lipca i obejmowało 55 godzin szkoleniowych i konsultacji indywidualnych oraz 10 godzin praktyk w zawodowych rodzinach zastępczych. Szkolenie było prowadzone przez dwóch licencjonowanych przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie trenerów: Renatę Zych-Kordus i Marzenę Wosiek.

Czytaj więcej...

X jubileuszowy Senior z inicjatywą

W roku 2014 projekt "Senior z inicjatywą" organizowany jest przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie po raz dziesiąty, a hasło przeglądu brzmi: "Chociaż głowa siwieje, serce się nie starzeje". Projekt odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Krotoszyńskiego i Burmistrza Krotoszyna. Zasięg terytorialny projektu: powiat krotoszyński, jarociński, gostyński, rawicki, pleszewski.

Czytaj więcej...

Pomagamy Kubie

Zachęcamy do pomocy 7- letniemu Kubie, który choruje na białaczkę limfoblastyczną. Informacje i szczegóły na stronie internetowej poświęconej Kubie http://www.kubapawlik.pl/KubaPawlik/Kubus.html

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie zaprasza

W lutym 2014 r. z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie powstało stowarzyszenie o nazwie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie. Prezesem stowarzyszenia jest Pan Juliusz Poczta. Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, a w szczególności organizowanie różnego typu kursów, wykładów, prelekcji o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, artystycznym itp.

Czytaj więcej...

Relacja z kolonii

W dniach 01.07- 07.07.2014r. odbyły się kolonie dla młodzieży w Czechach w Zlatej Olešnice. W wycieczce uczestniczyło 26 dzieci z powiatu krotoszyńskiego. Każdego dnia czekały na młodzież liczne atrakcje.

Czytaj więcej...

Zmiany zasad wydawania kart parkingowych

Zasady wydawania kart parkingowych


I. Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października  2013 r.  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekani o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Czytaj więcej...

Dar serca Lions Clubu

 Lions Club Krotoszyn już po raz drugi finansuje kolonie dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i rodzin zastępczych. 1 lipca 2014 r. na kolonie wyjechało 26 dzieci z powiatu krotoszyńskiego. Środki na realizację projektu „Wakacje z Lions Clubem Krotoszyn” pozyskano z organizacji Balu Karnawałowego i Koncertu Charytatywnego. Projekt wspomaga Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Czytaj więcej...

Sukcesy Powiatu Krotoszyńskiego w konkursach MPiPS

Projekt: „Łączymy siły i osobowości na rzecz aktywnej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie krotoszyńskim” opracowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie w ramach konkursu „Oparcie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi” uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Czytaj więcej...

Zebranie w sprawie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie zaprasza na zebranie informacyjne członków stowarzyszenia oraz seniorów zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach.

Czytaj więcej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nieczynne 20 czerwca 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że 20 czerwca 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie będzie nieczynne.

Relacja z X Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego

W dniach 19 maja do 07 czerwca 2014 r. odbyły się X Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowane przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Odział w Krotoszynie „FAMUŁA” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji „Ernst&Young”.
Patronat honorowy nad obchodami Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego objęli: Poseł na Sejm RP Pan Maciej Orzechowski oraz Starosta Krotoszyński Pan Leszek Kulka.
Powiatowe Dni Rodzicielstwa rozpoczęły się dnia 19 maja akcją pod hasłem „Tydzień dla mamy”, podczas której matki uczestniczyły w warsztatach artystycznych, zajęciach fitness, koncercie, pokazie mody itp.

Czytaj więcej...

Uwaga! Zmiana terminu składania wniosków w ramach "Aktywnego samorządu"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Powyższa zmiana dotyczy terminu przyjmowania wniosków w Module 1, wnioski będą przyjmowane do dnia 30 sierpnia 2014 r.

Czytaj więcej...
Designed by hosting video and ketch - 2011