Aktualności

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych wprowadził zmianę do realizacji programu "Aktywny Samorząd" dodając Zadanie C1 - zakup wózka o napędzie elektrycznym adresowane dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze stopniem znacznym i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny w zakładce "Osoby Niepełnosprawne" - "Program Aktywny Samorząd"

W terminie od 1 lipca do 7 lipca 2019 roku 25 dzieci z powiatu krotoszyńskiego po raz 7. wyjechało na kolonie letnie w ramach projektu „Wakacje z Lions Club Krotoszyn”. Celem wakacyjnych wojaży była czeska miejscowość Harrachov. Przez tydzień koloniści korzystali
z uroków wakacji biorąc udział w konkursach, zajęciach sportowych, tanecznych oraz profilaktycznych. Był czas na relaks i odpoczynek, jak również poznawanie nowych miejsc. Główną atrakcją była stolica Czech- Praga. Obowiązkowo trzeba było zobaczyć królewską dzielnicę miasta- Hradczany, Pałac Królewski i francuski ogród Wallensteina. Spacer słynną Złotą Uliczką, jak i Mostem Karola wprawił wszystkich w pozytywny nastrój. Sympatycy lotnictwa swoją wiedzę na temat samolotów mogli poszerzyć w czeskim muzeum lotnictwa cywilnego i wojskowego Kbely. Kolejną atrakcją była podróż koleją z Tanvaldu do Harrachova, aby zobaczyć słynny kompleks skoczni narciarskich Čerťák. W Karkonoskim Parku Narodowym koloniści podziwiali wodospad Mumlavy, którego widok zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Z góry widokowej Ještěd dzieci oglądały panoramę pięknych Gór Izerskich. Natomiast w Libercu znalazł się czas na relaks na krytej pływalni. Czas spędzony na koloniach był bogaty w nowe doświadczenia i wiedzę na temat Czech.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie składa serdeczne podziękowania Lions Club Krotoszyn za sfinansowanie wyjazdu, współpracę, wsparcie i pomoc w organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży.

                                                                                                           Psycholog PCPR

                                                                                                          Anita Głód

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE

z dnia 19 lipca 2019 roku w celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, typ projektu nr 6 – projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie będzie nieczynne.

Wyznaczonym dniem pracy jest 3 sierpień 2019 r. (sobota). PCPR będzie czynne od 7.00 do 15.00.

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE

z dnia 15 lipca 2019 roku w celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, typ projektu nr 6 – projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE

z dnia 15 lipca 2019 roku o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, typ projektu nr 1 – projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą, którego zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

              W dniu 04 czerwca 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie odbyło się spotkanie dotyczące organizacji kolonii w ramach projektu „Wakacje z Lions Club Krotoszyn”. Przedstawiciele Lions Club Krotoszyn: Grzegorz Szmolke i Jacek Zawodny, dyrektor PCPR Andrzej Piotrowski, kierownik Działu Wsparcia Rodziny Renata Zych- Kordus, psycholog Anita Głód, organizator wyjazdu Grzegorz Kosmacz wraz z opiekunami dzieci omawiali program wyjazdu oraz sprawy organizacyjne. W terminie od 1 lipca 2019 r. do 7 lipca 2019 r. dzieci z powiatu krotoszyńskiego spędzą czas w Harrachowie.

Psycholog PCPR
Anita Głód

 

W dniu 23 05 2019 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, artysty Mariusza Kędzierskiego z młodzieżą LO im H. Kołłątaja w ramach projektu promocji ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim.

 

Program "AKTYWNY SAMORZĄD" Moduł I rok 2019

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

W związku z Zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie z dnia 12.03.2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie będzie nieczynne.

Wyznaczonym dniem pracy jest 16 marzec 2019 r. (sobota). PCPR będzie czynne od 7.00 do 15.00.

Informujemy, że salon odzieży używanej, mebli i i innych sprzętów gospodarstwa domowego nie funkcjonuje już w budynku przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie. Obecnie poszukiwany jest nowy lokal.

                                                                     

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE INFORMUJE 
O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2019 ROKU
CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje osoby na staż na stanowisku pomoc administracyjna.

Wymagania: zaangażowanie, sumienność, komunikatywność, dokładność.

Wykształcenie wyższe lub w trakcie nauki.

Preferowany kierunek administracyjny, nauki społeczne lub pokrewne.

Więcej informacji w siedzibie PCPR lub telefonicznie pod nr. 62 722 88 91