Aktualności

W terminie od 16 do 22 lipca 2017 roku 26 dzieci z powiatu krotoszyńskiego po raz piąty miało możliwość uczestniczenia w koloniach letnich organizowanych przez Lions Club Krotoszyn w Świeradowie Zdrój.

Urząd Skarbowy w Krotoszynie informuje o możliwości zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r. na terenie gminy Rozdrażew i Kobylin.

 

 

 

Informujemy, że w dniu 14.08.2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie będzie nieczynne.

Jeśli jesteś zainteresowany/a założeniem Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów w swojej miejscowości skontaktuj się z nami – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie –  Andrzej Piotrowski tel. 606479304. Pierwszy etap projektu realizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie oraz Spółdzielnię Socjalną VIVO to szkolenia 7–8.09.2017 r. w siedzibie PCPR, w drugim module projektu spotkamy się w Ośrodku Stowarzyszenia w Poznaniu – 14.09.2017 r.

Nad morze pojadą dzieci z naszej placówki, które spędzą niezapomniany czas w gronie rówieśników i poznają  8 wartości Małego Muszkietera. Wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Na swoje pierwsze kolonie wyjedzie łącznie ponad 1000 dzieci z całej Polski. Ambasadorką wakacyjnych wyjazdów  jest Sylwia Gruchała – medalistka olimpijska. Honorowy patronat nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Krotoszynie „Famuła” po raz XIII zorganizowali Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Patronat nad tegorocznymi obchodami objął Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka. 

Zyczenia

Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie oraz Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej odwiedził w ramach spotkań regionalnych Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar wraz z gronem współpracowników. Celem wizyty było zapoznanie się z modelowym systemem wsparcia społecznego wypracowanym przez Zespół Interwencji Kryzysowej. Funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej oraz Stowarzyszenia „Szansa” omówiła prezes stowarzyszenia – Lucyna Korsak. Zasady funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaprezentował Kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej – Tadeusz Ciesiółka. Wizytujący placówki wyrazili swoje uznanie dotyczące współpracy samorządów gminy Krotoszyn i powiatu krotoszyńskiego we wspieraniu tego typu przedsięwzięć.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/adam-bodnar-w-o%C5%9Brodku-interwencji-kryzysowej-stowarzyszenia-%E2%80%9Cszansa%E2%80%9D-w-krotoszynie

 

 

Wizyta

 

 

 

Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Zdunach

 

            Dnia 25 kwietnia 2017 r. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach odwiedził Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar w ramach spotkań regionalnych RPO w Wielkopolsce. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem przeciwdziałania przemocy w rodzinie wypracowanym w powiecie krotoszyńskim oraz strukturą i zasadami funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia. Podczas spotkania zostały poruszane kwestie konieczności poszanowania praw człowieka, głównie kobiet, ale także ich dyskryminacji oraz konieczności podejmowania działań umożliwiających powrót do równowagi i odzyskanie poczucia bezpieczeństwa. Funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Krotoszynie zaprezentował dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Andrzej Piotrowski. Kolejnym punktem wizyty studyjnej była prezentacja psycholog Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia – Joanny Sikora pt. „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Tematem dyskusji była również kwestia skutecznego ścigania i karania sprawców przemocy w rodzinie oraz podejmowania wobec nich właściwych oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Podczas spotkania RPO mógł usłyszeć, że problem przemocy jest powszechny nie tylko na terenie państwa polskiego, ale osiąga globalne rozmiary. A gwarantem osiągnięcia sukcesu jest praca z całym systemem rodzinnym, a nie pojedynczą jednostką oraz wzajemna współpraca służb i instytucji pomocowych.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/adam-bodnar-w-specjalistycznym-osrodku-wsparcia-dla-ofiar-przemocy-w-zdunach

 

Plakat

Plakat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.

25.11.2016 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, reprezentowanym przezAndrzeja PiotrowskiegoDyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a: