W lutym 2014 r. z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie powstało stowarzyszenie o nazwie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie. Prezesem stowarzyszenia jest Pan Juliusz Poczta. Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, a w szczególności organizowanie różnego typu kursów, wykładów, prelekcji o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, artystycznym itp.

Zapisy

Dyżury i  zapisy do stowarzyszenia: w środy w godz. 12.30 – 14.30 w Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka w Krotoszynie (ul. Mały Rynek 1). Składka członkowska: 5 zł na miesiąc.

Oferta

Oferta edukacyjna na I semestr roku 2014/2015 (wrzesień-listopad 2014 r.).
Krotoszyn:  Akademia Filmowa, prelekcje prozdrowotne, aqua aerobic, gimnastyka, terapia tańcem, język angielski (grupa początkująca), język niemiecki (grupa początkująca), kurs komputerowy, sekcja turystyczna, kurs fotograficzny, tańca ludowego, teatralny, ceramiczny, rękodzieła (biżuteria ręcznie robiona), plastyczny (malowanie), dequpage.

Zapisy na ww. kursy:  od 18 – 29 sierpnia 2014 r. w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 12.30-14.30 w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie.

W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń na dany kurs w pierwszej kolejności będą przyjęci członkowie stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie.
Kursy są bezpłatne, jedynie w przypadku aqua aerobicu proszę zarezerwować w domowym budżecie kwotę ok. 50 – 60 zł na wydatki związane z wstępem na basen, a udział w kursach artystycznych będzie wiązał się z drobnym wkładem własnym.

Kursy poza Krotoszynem:  Kobylin- gimnastyka,  Zduny – gimnastyka i gastronomiczny, Sulmierzyce – gastronomiczny, Kuklinów – taniec,  Kobierno – taniec (Zapisy u przewodniczących kół PZERiI).

Kontakt

Szczegółowe informacje: w biurze stowarzyszenia w środy 12.30-14.30, oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie pod numerem telefonu: (62) 722 88 91 (Wioleta Włodarczyk).