9 lipca odbyła się ostatnia sesja panelowa szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze PRIDE prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Szkolenie, w którym uczestniczyło 38 kandydatów trwało od marca do lipca i obejmowało 55 godzin szkoleniowych i konsultacji indywidualnych oraz 10 godzin praktyk w zawodowych rodzinach zastępczych. Szkolenie było prowadzone przez dwóch licencjonowanych przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie trenerów: Renatę Zych-Kordus i Marzenę Wosiek.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoby chcące pełnić funkcje rodziny zastępczej muszą ukończyć szkolenie i uzyskać kwalifikacje. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie prowadzi raz w roku szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

 

grupa ludzi siedząca na krzesłach w sali konferencyjnej

 

dwie stojące panie które przemawiają

 

 kobieta i mężczyzna siedzący na krzesłach

 

trzy kobiety i dwóch męźczyzn stojących w kręgu

 

dwie panie i pan wręczające pani dokument

 

grupa ludzi stojących przy stole, jedna pani zagląda do kartona stojącego obok