Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zapraszają do uczestnictwa w projekcie "Aktywność to najlepszy lek  na senira wiek". W ramach projektu odbędą się prelekcje prozdrowotne.

  • 30.09.2014 r. godz. 17.00 - Nietrzymanie moczu: problem nie do rozwiązania?
  • 4.11.2014 r. godz. 17.00 - Czy dieta jest częścią leczenia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych?
  • 18.11.2014 r. godz. 17.00 - Skończyłam/łem 50 lat - jakich schorzeń mam się obawiać i jak mogę im zapobiec?

Miejsce: Krotoszyńska  Biblioteka Publiczna, ul. Benicka 9, Krotoszyn

Prelekcje poprowadzi lek. chorób wewnętrznych Maciej Hoffmann

Serdecznie zapraszamy

 

Prelekcje odbywają się w ramach projektu "Aktywność to najlepszy lek na seniora wiek", finansowanego ze środków Powiatu Krotoszyńskiego i Miasta i Gminy Krotoszyn