W poniedziałek, 23 lutego br. rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji dyżury będą pełnione również w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie.

W dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015 roku po raz kolejny obchodzony będzie w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, a zwłaszcza ułatwienie ofiarom przestępstw dostępu do jak najszerszego kręgu podmiotów mogących udzielić im pomocy. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i istnieje potrzeba jej kontynuowania. 

Krotoszyńscy policjanci wspólnie z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej będą pełnili dyżury w dniach od 23 lutego do 27 lutego 2015 w godz. 9:00 – 14:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie os. Sikorskiego 7 (budynek żłobka).