29 maja 2015 r. podczas VIII sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło sprawozdanie z działalności za rok 2014.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski zaprezentował działania pomocy społecznej w ubiegłym roku, ocenę zasobów pomocy społecznej a także działalność spółdzielni socjalnych z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Miłym akcentem były podziękowania dla Radnego Pana Andrzeja Piesyka za systematyczne wspieranie Banku Chleba. W dowód wdzięczności Radny otrzymał anioła wykonanego przez spółdzielnię socjalną Artystyczna Kraina.

Sprawozdanie - część merytoryczna

Sprawozdanie - część finansowa