Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski otrzymał nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono za działalność na rzecz rodziny. Nagrodę wręczyła Senator RP Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera Andżelika Możdżanowska podczas konferencji z okazji XI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego.

Nagroda to uhonorowanie zasług Dyrektora Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem aspektu rodziny.