Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie psychiczne jako: „stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty”. Jest  to globalne dobro publiczne, integralna część zdrowia i dobrostanu obywateli Europy oraz podstawowe prawo człowieka, wzmacniające więź społeczną i kapitał społeczny, zwiększając bezpieczeństwo życia w środowisku.

Brak pozytywnego życia psychicznego jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego, jakości życia i gospodarki. Ocenia się, że zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania stanowią 12% globalnego obciążenia chorobami. W związku z częstym marginalizowaniem problemu przez kraje, WHO wydało ogólne rekomendacje dla rządów państw, mające na celu podjęcie przez nie realizacji programów z zakresu zdrowia psychicznego. 10 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który jest doskonałą okazją do dyskusji na temat zdrowia psychicznego Polaków. W imieniu zespołu koordynującego Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zapraszam do udziału w proponowanych przedsięwzięciach.

Andrzej Piotrowski

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Koordynator PPOZP