10 października  2015 r. w sobotnie słoneczne popołudnie w świetlicy socjoterapeutycznej stowarzyszenia „Szansa”  w Krotoszynie odbył się piknik integracyjny. Na wspólnej zabawie i biesiadowaniu spotkali się beneficjenci projektu „Krotoszyn łączy pokolenia” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Wychowankowie i wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej przygotowali dla seniorów występ taneczny oraz gry i zabawy, w których aktywnie uczestniczyli zarówno młodsi jak i starsi. Krótka piesza wycieczka i zor­ga­ni­zo­wany pik­nik był do­sko­nałą oka­zją do wspól­nego spo­tka­nia, za­bawy i in­te­gra­cji osób star­szych z dziećmi, mło­dzieżą a tym samym do pro­mo­wa­nia in­te­gra­cji międzypokoleniowej.

 

Projekt "Krotoszyn łączy pokolenia" jest finansowany przez:

 

Organizatorzy: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Partnerzy: Stowarzyszenie "Szansa" w Krotoszynie, Miasto i Gmina Krotoszyn, Gmina Koźmin Wlkp., Gmina Zduny, Gmina Rozdrażew, Miasto Sulmierzyce, Gmina Kobylin, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera, Krotoszyński Ośrodek Kultury, Zarząd Oddziału PTTK w Krotoszynie, ZSP nr 1 w Krotoszynie, I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.