Zapraszamy do udziału w akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom", której organizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie. Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc na terenie powiatu krotoszyńskiego otwartych na potrzeby seniorów, działających poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług, zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy osób, w których osoby starsze czują się swobodnie, są uprzejmie traktowane i obsługiwane.

Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają Certyfikat "Miejsca Przyjaznego Seniorom" i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbędzie się 26.11.2015 r. podczas zakończenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w sali Krotoszyńskiego Ośrodka  Kultury).

 

Warunki uczestnictwa:

1. Kandydaci ubiegający się o Certyfikat wypełniają formularz zgłoszenia, który należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 17.11.2015 r. na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

2. Zgłoszenia mogą składać urzędy, instytucje, firmy, organizacje oraz inne podmioty spełniające kryteria.

3. Podmiot ubiegający się o certyfikat powinien spełniać następujące kryteria: posiadać ofertę produktów i usług dostosowaną do potrzeb lub specjalnie skierowaną do osób starszych, oferować zniżki dla seniorów, posiadać architekturę dostosowaną do potrzeb osób starszych, być otwartym na potrzeby seniorów.

 

Weryfikacją zgłoszeń oraz wizytacją zgłaszanych miejsc zajmuje się Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie oraz patrona medialnego.

 

Patronat medialny:

 

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:

Wioleta Włodarczyk - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

ul. Młyńska 2d/1

63-700 Krotoszyn

Tel. 62 722 88 91

 

Regulamin akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom"

Wniosek o wydanie certyfikatu "Miejsce Przyjazne Seniorom"