Dziś, 3 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączeniu ich w życie społeczne i gospodarcze.
W tym dniu zwróćmy szczególną uwagę na niepełnosprawność oraz wiążące się z nią problemy i bariery ograniczające samodzielność.
Pamiętajmy również, że wiele osób niepełnosprawnych przełamuje własne ograniczenia, będąc aktywnymi zawodowo i społecznie.
Dzięki integracji, dyskusji oraz wsparciu ze strony innych ludzi na drodze ku samodzielności mogą osiągnąć satysfakcję życiową.