4 lutego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące dziennego domu seniora oraz miejskiej rady seniorów. W spotkaniu wzięli udział: Irena Marszałek - przewodnicząca Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie, Barbara Staniewska - przedstawiciel stowarzyszenia "Razem" w Krotoszynie, Juliusz Poczta - prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Stanisław Minta - wiceprezes stowarzyszenia "Aktywny Senior" w Krotoszynie, Andrzej Piotrowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Elżbieta Przybylska i Wioleta Włodarczyk z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Koalicja na rzecz poprawy jakości życia seniorów w powiecie krotoszyńskim dostrzega brak dziennego domu pobytu dla seniorów na terenie Krotoszyna oraz potrzebę reprezentowania interesów osób starszych poprzez utworzenie Miejskiej Rady Seniorów. W związku z powyższym wystosowano pismo do Burmistrza Krotoszyna z prośbą o utworzenie dziennego domu dla seniorów oraz wniosek do przewodniczącej Rady Miejskiej Krotoszyna o utworzenie Miejskiej Rady Seniorów.