Promując podmioty ekonomii społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w dniu 4.02.2016 r. zorganizowało spotkanie Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z kierownictwem jednostek pomocy społecznej.

Spotkanie odbyło się w spółdzielni socjalnej Artystyczna Kraina. W trakcie spotkania analizowano zadania z zakresu pomocy społecznej zrealizowane w roku 2015, określono cele i zadania na rok 2016 oraz zapoznano się z ofertą usług Spółdzielni Socjalnej "Artystyczna Kraina".