Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 7 marca 2016 r. zorganizowało  spotkanie informacyjne nt. programów: „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II” oraz „Aktywny Samorząd”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządowych i placówek oświatowych z powiatu krotoszyńskiego.


Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II” realizowany jest w siedmiu obszarach:

- obszar B –  likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

- obszar C –  utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

- obszar D –  likwidację barier transportowych,

- obszar E –  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

- obszar F –  utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

- obszar G - finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Program „Aktywny Samorząd” realizowany w pięciu obszarach:

- Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

- Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

- Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

 

- Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Szczegółowe informacje nt. programów można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie - biuro nr 3, tel. (62) 722 88 91 / 722 88 92.

 

 

 Fotorelacja ze spotkania: