W dniu 11 marca 2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Lions Club Krotoszyn. Na spotkaniu obecni byli Jacek Zawodny oraz Grzegorz Szmolke. Ideą Lions Club Krotoszyn jest pomoc w wychowaniu i edukacji, wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kształceniu i starcie w dorosłe życie oraz bezinteresowna pomoc potrzebującym.

W tym roku klub po raz czwarty będzie realizował projekt „Wakacje z Lions Club Krotoszyn”. W ramach którego, dzieci i młodzież z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i rodzin zastępczych z powiatu krotoszyńskiego będą miały możliwość wyjazdu na kolonie do Czech.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie składa podziękowania Lions Club za współpracę, a tym samym umożliwienie wyjazdu dzieciom z rodzin zastępczych na kolonie.