W dniu 07.04.2016 r. o godz. 10:00 w Restauracji Wawrzyniak w Perzycach odbędzie się konferencja naukowa pn. „Uzależnienia - zagrożenia współczesnego świata" organizowana przez Burmistrza Krotoszyna.

Podczas konferencji z-ca Dyrektora PARPA pani Katarzyna Łukowska przedstawi profilaktykę używania alkoholu wśród młodzieży (fakty, tendencje i błędne przekonania), dr Anna Andrzejewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie poruszy temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, natomiast prof. dr hab. Józef Bednarek z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie omówi zagrożenia cyberprzestrzeni we współczesnej szkole i rodzinie.

Spotkania towarzyszące konferencji:

08.04.2016 r. godz. 10.00-12.00, Kino „Przedwiośnie” w Krotoszynie

Społeczno-wychowawczy wymiar zagrożeń w cyberprzestrzeni – prof. dr hab. Józef Bednarek, dr Anna Andrzejewska – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Spotkanie z młodzieżą gimnazjów Miasta i Gminy Krotoszyn.