25.11.2016 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, reprezentowanym przezAndrzeja PiotrowskiegoDyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a:

 

  • Miastem Sulmierzyce – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w  Sulmierzycach, reprezentowanym przez Dorotę Woźniak – Kierownika,
  • Gminą Koźmin Wielkopolski – Miejsko–Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w  Koźminie Wielkopolskim, reprezentowanym przez Katarzynę Płóciennik – Kierownika,
  • Gminą Rozdrażew – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w  Rozdrażewie, reprezentowanym przez Donatę Krzyżosiak – Kierownika,
  • Gminą Krotoszyn – Miejsko–Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w  Krotoszynie, reprezentowanym przez Katarzynę Kulkę – Dyrektora,
  • Polskim Czerwonym Krzyżem – Wielkopolskim Oddziałem Okręgowym – Oddziałem Rejonowym w Krotoszynie, reprezentowanym przez Krzysztofa Kierzka – Prezesa Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Wiesława Głuszek – Skarbnika Oddziału Rejonowego w Krotoszynie,
  • Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie,  reprezentowanym przez Pawła Kaczmarka – Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie oraz Jolantę Borską – W-ce Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrostu liczby usług społecznych i zdrowotnych oraz usług wsparcia rodziny dla 230 osób. Działaniami w ramach projektu zostaną objęte rodziny zastępcze, dzieci z rodzin zastępczych, rodziny biologiczne i osoby niepełnosprawne.