Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie włącza się w organizowany 12.10.2018 r. Protest Pracowników Pomocy Społecznej.

Bezpośrednią przyczyną podjęcia kroków zmierzających do protestu jest ignorowanie i lekceważenie postulatów środowiskowych, a także zerwanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzonego z trudem dialogu. 

Organizatorem Protestu jest Ogólnopolski Komitet Protestacyjny, w skład którego wchodzą ogólnopolskie i lokalne organizacje związkowe i społeczne zrzeszające pracowników pomocy Społecznej, a główne żądania dotyczą zrównania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego.