Wystawę „Oblicza Handlu Ludźmi” można zobaczyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie przy ulicy Floriańskiej 10 (parter)
Celem wystawy jest zwiększenie świadomości na temat zasad bezpieczeństwa, potencjalnych zagrożeń i sposobów na ograniczenie lub uniknięcie ryzyka związanego z podejmowaniem pracy za granicą.
Wystawa składa się z 6 planszy, na których można znaleźć informacje między innymi o samym procederze, sposobach poszukiwania pomocy, a także telefonach alarmowych. Przygotowana została w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim