28 lutego w siedzibie PCPR odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie wydawania

orzeczeń oraz uzyskania wsparcia ze środków PFRON. W spotkaniu uczestniczyli

pracownicy Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu krotoszyńskiego,

kuratorzy sądowi oraz koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej