Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje program wsparcia dla osób:
w wieku od 18 do 55 lat z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, nie pracują zawodowo.Projekt ma na celu aktywizację zdrowotną, zawodową i społeczną. Program projektu zakłada wiele atrakcyjnych zajęć, wspólne aktywne spędzanie czasu wolnego m. in. udział w zajęciach plastycznych, grupie wsparcia oraz bezpłatny wyjazd na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny nad morze do ośrodka w Pomorskim Centrum Rehabilitacji w Jarosławcu.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, zainteresowani nie ponoszą żadnych kosztów.

Wszelkie informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2 d/1, tel. (62) 722 88 91 lub 722 88 92.
Informacji udziela: Renata Zych-Kordus, Elżbieta Przybylska w godz. 7.15 do 15.15, pokój nr 8.

Ilość miejsc ograniczona.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego