3 marca 2010 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak oraz dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje - Monika Sajkowska zainaugurowali trzeci etap kampanii "Dziecko - świadek szczególnej troski".


Tegoroczna edycja kampanii realizowana będzie pod hasłem: "Będę przesłuchany/a", podkreślającym podmiotowość dziecka - świadka i jego praw do szczególnej ochrony w trudnych sytuacjach związanych z udziałem w procedurach prawnych. Działania edukacyjne podejmowane w ramach kampanii skupiać się będą na wzmocnieniu kompetencji sędziów, prokuratorów, biegłych sądowych, psychologów, pedagogów w zakresie przygotowania dzieci do udziału w procedurach prawnych, jak i samego przesłuchania. Działania te realizowane będą poprzez szkolenia oraz dystrybucję publikacji kierowanych do profesjonalistów, rodziców i dzieci. Wydane zostaną następujące publikacje: "Karta Praw Dziecka Ofiary/Świadka Przestępstwa", "Gdy dziecko jest świadkiem w sądzie", "Jesteś świadkiem - masz prawo", "Dziecko świadek szczególnej troski" - 30 numer kwartalnika "Dziecko krzywdzone". Podczas kampanii dążyć się będzie również do powstania kolejnych, przyjaznych pokoi przesłuchań dzieci.

Podczas konferencji "Dziecko - świadek szczególnej troski" wręczono 4 certyfikaty Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci.Decyzją Fundacji Dzieci Niczyje i ministerstwa Sprawiedliwości pokój prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie otrzymał Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań nr 38, gdyż spełnia standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania. Uczestniczący w Konferencji reprezentanci Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Krotoszynie Renata Zych - Kordus oraz Tadeusz Ciesiółka odebrali ww. certyfikat i gratulacje od Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka oraz Dyrektora Fundacji Dzieci Niczyje.