19 marca 2010 roku w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach obyło się spotkanie dotyczące tworzenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W spotkaniu uczestniczyło 45 przedstawicieli różnych służb i instytucji działających na terenie powiatu krotoszyńskiego. Reprezentowali oni: policję, sąd, prokuraturę, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej, służbę zdrowia, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe.

Przybyłych przedstawicieli powitał dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski. Przedstawił cel spotkania, którym było zaproszenie do współpracy nad nowopowstającym Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodniczący zespołu do opracowania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Tadeusz Ciesiółka zapoznał gości ze strukturą programu. Następnie wszyscy uczestnicy w małych grupach roboczych przeprowadzili analizę SWOT reprezentowanych przez siebie służb i instytucji. Wyciągnięte wnioski posłużą uściśleniu celów i zadań zawartych w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i pozwolą na skuteczniejsze rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinach na terenie powiatu krotoszyńskiego. Uczestnicy koalicji wyrazili deklarację konsultacji programu oraz udziału w kolejnym spotkaniu w dniu 28.04.2010r. prezentującym opracowany program.