Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Krotoszynie „Famuła”serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na logo stowarzyszenia. Do wygrania konsola PSP Sony.Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do osób w wieku do 25 lat.Logo musi zawierać nazwę: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa „Famuła” oraz oddawać charakter działalności Stowarzyszenia.

Należy napisać krótkie uzasadnienie, mówiące dlaczego właśnie Pani/Pana propozycja na logo będzie najwłaściwsza.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty konkursowej:

-1) w formie kolorowego oraz czarno-białego wydruku oraz

-2)w wersji elektronicznej: projekt należy zapisać na płycie CD jako pliki Corela (.cdr), Ilustratora (.ai), uniwersalne (.eps); ( teksty zamienione na krzywe) lub jako GIMP (xcf, jpg),

Oferty konkursowe wraz z załączonymi w regulaminie załącznikami( Oświadczenie o cesji praw autorskich oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ) należy przesłać lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na logo Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Krotoszynie „Famuła” do siedziby Stowarzyszenia, ul. Młyńska 2d/1, 63-700 Krotoszyn. do 04.06. 2010 r. (decyduje data wpływu do siedziby).

Regulamin konkursu oraz informacje na temat Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Krotoszynie „Famuła” dostępne są na stronie internetowej: www.famula-krotoszyn.strefa.pl