Poszukiwania kandydatów do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku poszukuje kandydatów do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku, przeznaczonego dla sześciorga dzieci.Poszukiwania dotyczą małżeństwa (może być z dziećmi) o dużej wrażliwości na potrzeby innych, którzy spełniają n/w warunki określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr. 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. nr 201, poz. 1455):
- Wykształcenie średnie lub wyższe,
- Odbyli szkolenie dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych i otrzymali opinię ośrodka adopcyjno - opiekuńczego o posiadaniu odpowiedniego przygotowania,
- Dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
- Mają stałe miejsce zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- Nie byli karani,
- Nie są lub nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie są ograniczeni we władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska nie została im zawieszona,
- Nie są chorzy na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad powierzonymi dziećmi, co zostało potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim,
- Posiadają dobrą opinię w zakładzie pracy oraz środowisku lokalnym.

Wszystkie osoby zainteresowane, które chciałyby podjąć się misji prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku proszone są o kontakt:

  • telefoniczny: (22) 719-48-10 lub 12, 788-40-44
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • listowny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock

Wszelkich informacji na ten temat udziela dyrektor PCPR w Otwocku: pani Małgorzata Woźnicka