Oddział Wielkopolski PFRON informuje, że został uruchomiony program Pegaz obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.Zgodnie z zapisami zawartymi w "Procedurach realizacji programu Pegaz 2010" wnioski w ramach obszaru D są przyjmowane we właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy Oddziale PFRON w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 15 listopada bieżącego roku.

W programie tym zgodnie z procedurami mogą uczestniczyć wszystkie osoby niepełnosprawne z I grupą, które posiadają wózek o napędzie elektrycznym a nie mogą poruszać się na wózku o napędzie ręcznym: posiadające 3-kończynowe porażenia (2 ręce i 1 noga lub 2 nogi i jedna ręka) i 2-kończynowe porażenia (ręka - noga).