Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż decyzją Rady Nadzorczej PFRON wprowadzone zostały zmiany do programu "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych".Program "STUDENT II" wraz z procedurami realizacji umieszczony jest na stronie internetowej PFRON w zakładce "Programy i zadania PFRON". Procedury realizacji programu zawierają m.in. szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, formularz wniosku o dofinansowanie kosztów nauki oraz informacje o dokumentach wymaganych do wniosku.

Jednocześnie PFRON informuje, iż został przesunięty termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011 składane są w terminie od 20 września 2010 roku do 15 października 2010 roku.

Wnioski o dofinansowanie składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę. Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej szkoły (podstawowa jednostka organizacyjna, filia lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny).
Wnioskodawcy, będący studentami uczelni zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w Oddziale Mazowieckim PFRON

Druki można również pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy w Krotoszynie