Już po raz szósty Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zorganizowało konferencję oraz Przegląd Twórczości Artystycznej "Senior z inicjatywą" pod hasłem: "Bo srebro i złoto to nic, chodzi o to, by zdrowym być".Patronat nad projektem objęli:
-Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 
-Starosta Krotoszyński, 
-Burmistrz Krotoszyna.

30 września 2010 r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja naukowa. Seniorzy oraz zaproszeni goście wysłuchali wystąpienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie - Andrzeja Piotrowskiego pn. "Problem starości wyzwaniem dla polityki społecznej", dr Andrzeja Stogowskiego z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pn."Jak cię widzą, tak cię piszą - ale czy cię widzą? - Polityka społeczna na rzecz seniorów - między możliwościami a ograniczeniami", lek. med. Jarosława Maleszki pn. "Wielkie problemy geriatryczne", Krystyny Olejniczak pn. "Profilaktyka i promocja zdrowia realizowana w Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia SP ZOZ Krotoszyn, Dyrektora SP ZOZ lek. med. Pawła Jakubka pn. "Inwestycje SP ZOZ w Krotoszynie z udziałem środków wspólnotowych".

1 października 2010 r. w Kinie "Przedwiośnie" odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej. Do udziału zgłosiło się 30 organizacji i klubów seniora z powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego, gostyńskiego, rawickiego i krotoszyńskiego.


Organizacje biorące udział w VI Przeglądzie "Senior z inicjatywą":

-Kapela Ludowa Malinczoki przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Piaskach,
-Zespół Śpiewaczy „Tęcza” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach,
-PZERiI Koło w Gołuchowie
-Chór „Lira” przy Dziennym Domu Pomocy w Pleszewie
-Grupa wokalna „Złota Jesień” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaraczewie,
-Chór „Echo” przy PZERiI w Pleszewie,
-Koło Gospodyń Wiejskich w Miejskiej Górce,
-Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach,
-Klub Seniora „Jesienny Liść” w Rawiczu-Sarnowej,
-Dom Pomocy Społecznej w Osieku,
-Klub Seniora przy MGOPS w Koźminie Wlkp.,
-Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Koźminie Wlkp.,
-Stowarzyszenie „Razem” w Krotoszynie,
-Zespół Śpiewaczy „Jawor” przy Domu Kultury w Pogorzeli,
-Klub Seniora „Pogodni” w Krotoszynie,
-Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Chwaliszewie,
-Klub Seniora „Pogodna Jesień” przy Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krotoszynie,
-Kabaret za 5 dwunasta przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobii, 
-Klub Seniora w Miejskiej Górce,
-Klub Seniora „Babie Lato” przy Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żerkowie,
-Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kuklinowie,
-Koło Gospodyń Wiejskich w Koźminie Wlkp.,
-Zespół i Kapela „Senior” w Zdunach,
-Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi,
-Klub Seniora „Złoty Wiek” w Kobylinie,
-Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie,
-Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu,
-Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Kobiernie,
-Dom Dziennego Pobytu w Gostyniu,
-Chór Męski „Harmonia” w Pleszewie.

Oprócz występów scenicznych każdy mógł podziwiać prace z zakresu rękodzieła i kulinariów. Po zakończeniu występów scenicznych, w czasie obrady jury uczestnicy przeglądu wysłuchali wspaniałego koncertu przygotowanego przez młodzież z I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Jury przyznało 3 nagrody grand Prix oraz 19 wyróżnień. Grand Prix za najlepszy występ (nagroda Posła na Sejm RP Macieja Orzechowskiego) otrzymał Zespół i Kapela Senior w Zdunach, Grand Prix za najlepsze rękodzieło (nagroda Starosty Krotoszyńskiego) otrzymał PZERiI - Koło w Koźminie Wlkp., Grand Prix za najlepszy przysmak (nagroda Burmistrza Krotoszyna) otrzymał Klub Seniora "Pogodni" w Krotoszynie.
Lista przyznanych wyróżnień

Projekt współfinansowany przez:
-Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 
-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
-Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, 
-Miasto i Gminę Krotoszyn.


Partnerzy:
-Krotoszyński Ośrodek Kultury,
-Krotoszyńska Biblioteka Publiczna,
-Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.,
-Miasto i Gmina Kobylin,
-Miasto Sulmierzyce,
-Miasto i Gmina Zduny,
-Gmina Rozdrażew.


Galeria zdjęć - Senior z inicjatywą 2010