19 października 2010 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zmiany w przepisach, działalność instytucjonalna", podczas której przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie dokonali prezentacji Zespołu Interwencji Kryzysowej.