Archiwum

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w roku 2010 zmniejszone środki finansowe na zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosrprawnych.

3 marca 2010 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak oraz dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje - Monika Sajkowska zainaugurowali trzeci etap kampanii "Dziecko - świadek szczególnej troski".

Informujemy, że od 2 kwietnia br. radca prawny Pan Maciej Dąbrowski będzie udzielał porad tylko osobom, które się wcześniej zapiszą (telefonicznie, lub osobiście).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje program wsparcia dla osób:
w wieku od 18 do 55 lat z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, nie pracują zawodowo.

Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości przyznała certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie. Tzw. niebieski pokój to pomieszczenie wykorzystywane do rozmów z dziećmi, które są ofiarami przestępstw.
Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 3 marca w Warszawie podczas konferencji inaugurującej trzeci etap kampanii "Dziecko - świadek szczególnej troski".

W dniach od 22 do 28 lutego 2010 roku po raz kolejny obchodzony będzie w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, a zwłaszcza ułatwienie ofiarom przestępstw dostępu do jak najszerszego kręgu podmiotów mogących udzielić im pomocy.
Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i istnieje potrzeba jej kontynuowania.

Uprzejmie informujemy, że 12.02.2010 r. radca prawny Pan Maciej Dąbrowski nie będzie udzielał porad.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że Zarząd PFRON uruchomił program "Wyrównywanie Różnic Między Regionami II" w modułach:

Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w XVIII Turnieju Piłki Koszykowej Stąd do NBA, który odbędzie się 18 i 19 stycznia br. 18 stycznia od godz. 10.00 mecze rozegra młodzież szkół podstawowych i gimnazjów, natomiast 19 stycznia o godz. 10.00 młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Rozgrywki będą prowadzone w salach sportowych Szkoły Podstawowej nr 8, Gimnazjum nr 4 oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krotoszynie.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" przyznały wyróżnienie dla Zespołu Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za pracę pisemną dotyczącą zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszystkie wyróżnione prace oraz ich autorzy zostaną zaprezentowani na łamach pism współfinansowanych przez PARPA i poświęconych lokalnym systemom rozwiązywania problemów alkoholowych.

W piątek 11 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe dla rodzin zastępczych z terenu powiatu krotoszyńskiego. Dzieci przygotowały z tej okazji jasełka, były życzenia i oczywiście Święty Mikołaj, który rozdawał prezenty wszystkim grzecznym dzieciom. W spotkaniu uczestniczyli także: Senator RP Małgorzata Adamczak oraz asystent posła na Sejm RP Macieja Orzechowskiego - Miłosz Zwierzyk

Grudzień, to czas podsumowań tego, co w minionym roku było dla nas ważne, dobre dla nas samych, jak również dla innych ludzi.... Dla zespołu pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie takim zbiorem dobra, była z pewnością realizowana od 4 września do 25 listopada, po raz pierwszy w Wielkopolsce, światowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet - Kampania "Biała Wstążka". Hasło realizowanej przez nas Kampanii brzmiało:

Spokojnych, zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

"Uniwersytet III Wieku" to projekt realizowany od roku 2006 przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. W ramach projektu od września do listopada w 18 grupach odbywały się bezpłatne kursy specjalistyczne dla osób w wieku emerytalnym. 7 grudnia w Krotoszyńskim Kinie "Przedwiośnie" odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Uniwersytet III Wieku". Do kina przybyli zaproszeni goście, instruktorzy oraz uczestnicy kursów. Uroczystość uświetnił występ taneczny w wykonaniu uczestników kursu tańca oraz przedstawienie teatralne w wykonaniu uczestników kursu teatralnego.

25 listopada 2009 r. w Poznaniu odbyły się Wojewódzkie Uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Uczestniczyli w nich Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie pan Andrzej Piotrowski oraz pracownik socjalny pani Elżbieta Przybylska. W tym roku wyróżnieni odznaką honorową "Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" zostali: Dorota Frost (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu), Jolanta Rybacka (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie) oraz Elżbieta Przybylska (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie)

Posiedzenie Plenarne Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego odbyło się 24.11.2009 r. w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fidlera w Krotoszynie. Posiedzenie rozpoczęło powitanie gości przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie - Andrzeja Piotrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Terenowej, wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu SSA Henryka Komisarskiego.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie zapraszają uczestników kursów odbywających się w ramach projektu "Uniwersytet III Wieku" na uroczystość zakończenia projektu, która odbędzie się 7 grudnia 2009 r. o godz. 16.00 w Kinie "Przedwiośnie" - Al. Powstańców Wlkp. 18, Krotoszyn

Konferencja z okazji zakończenia Kampanii BIAŁA WSTĄŻKA "Więcej mocy bez przemocy" oraz uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego
Dnia 20 listopada 2009 r. w auli I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie odbyła się konferencja z okazji zakończenia Kampanii BIAŁA WSTĄŻKA "Więcej mocy bez przemocy" oraz uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego. Przybyli goście wysłuchali wystąpienia Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzeja Piotrowskiego, Agnieszki Potyki

Konferencja poświęcona tematyce funkcjonowania i aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
W dniu 26 listopada 2009 r. o godz. 11.00 w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie odbędzie się konferencja poświęcona tematyce funkcjonowania i aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

Rada Terenowa ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego w Krotoszynie. W dniu 24.11.2009 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fidlera (ul. Benicka 9, Krotoszyn) odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego. W programie zaplanowano zwiedzanie "Niebieskiego Pokoju" w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach.