Archiwum

Biała Wstążka dla Wojewody Wlkp. oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W czwartek 08.10.2009r. o godz.12.00 w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizowanej w naszym powiecie Kampanii „Biała wstążka” pod hasłem „Więcej mocy bez przemocy”.

Złota Odznaka Honorowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W dniu 5 października 2009 r. seniorzy z powiatu krotoszyńskiego świętowali z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Międzynarodowego Dnia Seniora. Uroczystość zorganizoław Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie, oprócz Seniorów uczestniczyli w niej również m. in. posłowie, przedstawiciele władz powiatowych, miejskich, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

"Biała Wstążka" - kampania przeciw przemocy w powiecie krotoszyńskim. Z dniem 4 września br. ruszyła w naszym powiecie międzynarodowa Kampania Białej Wstążki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie spontaniczną decyzją postanowiło udzielić swojego poparcia dla tej zaszczytnej idei walki z przemocą wobec kobiet. Kampania pod hasłem „Więcej mocy bez przemocy” ma na celu nagłośnienie problemu, jakim jest przemoc wobec kobiet i zainicjowanie dyskusji na ten temat. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną otrzymało środki finansowe na realizację czterech projektów.

Uprzejmie informujemy, iż radca prawny pan Maciej Dąbrowski 2.10.2009 r. będzie nieobecny.

1. Kurs komputerowy 

Program STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych. Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych.

Kampania BIAŁA WSTĄŻKA to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, iż w miesiącu sierpniu 2009 r. nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Na kolejne spotkanie wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 8 września 2009 r.

5 lipca w parku przy Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie odbyła się IV Powiatowa Biesiada "Rozśpiewany Senior". Organizatorem był Klub Seniora "Pogodni", natomiast współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Urząd Miejski w Krotoszynie oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie.

Dnia 30.06.2009 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie (os. Sikorskiego 7) odbędzie się spotkanie oddziału Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, na którym wybrany zostanie zarząd. Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze oraz inne osoby, które chcą się zaangażować w propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie naszego powiatu.

Debata była podsumowaniem realizacji projektu: "Partnerstwo drogą rozwoju Ekonomii Społecznej na poziomie lokalnym" na terenie powiatu krotoszyńskiego. Patronat nad debatą przyjęli: Senator RP Małgorzata Adamczak oraz Poseł RP Maciej Orzechowski. W debacie uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych: Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, Przewodniczący i wiceprzewodniczący Miast i Gmin: Krotoszyna - Zofia Jamka, Rozdrażewa - Renata Zych-Kordus, Kobylina - Grzegorz Okupnik, Koźmina Wlkp. - Robert Idkowiak

Już po raz piąty rodziny zastępcze z powiatu krotoszyńskiego świętowały Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Obchody rozpoczęliśmy w piątek 5.06.2009 r. konferencją poświęconą problematyce zaburzenia relacji i więzi z dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej a opiekunami zastępczymi, rodzicami biologicznymi, dziećmi biologicznymi opiekunów oraz środowiskiem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie realizuje projekt: "Razem z Tobą będę Sobą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, daje szansę na objęcie kompleksowym działaniem oso0by bezrobotne niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu krotoszyńskiego.

27 maja 2009 r. w gmachu Sejmu RP odbyła się Ogólnopolska Konferencja Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pt. „Przemoc problemem kobiet, mężczyzn i dzieci – działalność Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”. Wzięli w niej udział pracownicy Powiatowego Centrum Rodzinie z Krotoszyna.

Stowarzyszenie Partnerstwo w Ekonomii Społecznej organizuje debatę "Partnerstwo drogą rozwoju Ekonomii Społecznej na poziomie lokalnym". Debata odbędzie się 22 czerwca 2009 r. o godz. 10.00 w Restauracji "Ratuszowa" w Krotoszynie. Debata objęta jest patronatami Senator RP Małgorzaty Adamczak oraz Posła RP Macieja Orzechowskiego. Funkcje moderatora będzie pełnił Wojciech Zarzycki (Związek Organizacji Sieci Współpracy BARKA).

"Ci, którzy wnoszą w życie innych ludzi promień słońca to ludzie, którzy nie potrafią
zatrzymać go tylko dla siebie" (James M. Barrie)

Departament Świadczeń Rodzinnych informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 r. Do MPiPS wpłynęły 364 wnioski konkursowe. Z przyczyn formalnych odrzucono 48 z nich. Zespół ocenił pod względem merytorycznym 316 wniosków. Przy ocenie projektów brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz prawidłowość kalkulacji kosztów.

Kolejne projekty napisane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie, uzyskały dofinansowanie z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym w roku 2009 odbędzie się V Przegląd Twórczości Artystycznej "Senior z inicjatywą 2009" oraz czwarta edycja Uniwersytetu III Wieku. Bliższe informacje zostaną podane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w lipcu br.

KOMITET ORGANIZACYJNY POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE