Projekty PCPR

Od roku 2005 na terenie Krotoszyna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "FAMUŁA" organizują Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Głównym zamierzeniem organizatorów jest promocja zastępczego rodzicielstwa oraz podkreślanie znaczenia rodziny, jako najważniejszego miejsca rozwoju dzieci.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje środki finansowe jednostkom samorządu powiatowego na realizację zgłoszonych projektów.

Projekt realizowany corocznie od roku 2005 przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Projekt jest skierowany do Seniorów z powiatu krotoszyńskiego, jarocińskiego, gostyńskiego, rawickiego, pleszewskiego.