Projekt realizowany corocznie od roku 2005 przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Projekt jest skierowany do Seniorów z powiatu krotoszyńskiego, jarocińskiego, gostyńskiego, rawickiego, pleszewskiego.

Zakres projektu

W ramach projektu odbywa się:

 1. Happening.
 2. Konferencja naukowa.
 3. Przegląd Twórczości Artystycznej.


Przegląd Twórczości Artystycznej


W ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej odbywają się corocznie konkursy z następujących dziedzin:

 1. Występy sceniczne:
  1. przegląd chórów,
  2. przegląd zespołów,
  3. inne artystyczne formy sceniczne (śpiew indywidualny, kabaret, scenka teatralna).
 2. Wystawa prac:
  1. rękodzielnictwo (m. in. haftowanie-wyszywanie, garncarstwo, rzeźba, szydełkowanie, tkactwo, malarstwo).

Kontakt w sprawie projektu

Informacji na temat projektu "Senior z inicjatywą" udziela: Wioleta Włodarczyk (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1, tel. (62) 722-88-91, 722-88-92.

Projekt "Senior z inicjatywą" jest finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Krotoszyński, Miasto i Gmina Krotoszyn.