Projekt systemowy - 2014

                                                                                                                                                    


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krotoszynie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rozdrażewie zapraszają do uczestnictwa w projekcie partnerskim „Razem z Tobą Będę Sobą” w 2014 roku, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, współfinansowanym ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.