os. Sikorskiego 7
63-700 Krotoszyn

Cele świetlicy:

  • zapewnienie opieki wychowawczej,
  • tworzenie warunków do nauki i pomoc w nauce,
  • eliminowanie zaburzeń zachowania,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników,
  • pomoc w odrabianiu lekcji,
  • udział w programach w zakresie profilaktyki uzależnień.