ul. Młyńska 2D
63-700 Krotoszyn

Cele świetlicy:

  • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej;
  • przygotowanie do życia w środowisku społecznym między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej;
  • rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej.