Aktualności

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

W związku z Zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie z dnia 12.03.2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie będzie nieczynne.

Wyznaczonym dniem pracy jest 16 marzec 2019 r. (sobota). PCPR będzie czynne od 7.00 do 15.00.

Informujemy, że salon odzieży używanej, mebli i i innych sprzętów gospodarstwa domowego nie funkcjonuje już w budynku przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie. Obecnie poszukiwany jest nowy lokal.

                                                                     

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE INFORMUJE 
O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2019 ROKU
CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje osoby na staż na stanowisku pomoc administracyjna.

Wymagania: zaangażowanie, sumienność, komunikatywność, dokładność.

Wykształcenie wyższe lub w trakcie nauki.

Preferowany kierunek administracyjny, nauki społeczne lub pokrewne.

Więcej informacji w siedzibie PCPR lub telefonicznie pod nr. 62 722 88 91

28 lutego w siedzibie PCPR odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie wydawania

orzeczeń oraz uzyskania wsparcia ze środków PFRON. W spotkaniu uczestniczyli

pracownicy Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu krotoszyńskiego,

kuratorzy sądowi oraz koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej

27 lutego z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w siedzibie PCPR

odbyło się spotkanie grupy mediatorów subregionu kaliskiego

 

W dniach 18.02-24.02.2019 r. obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ideą tego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Wystawę „Oblicza Handlu Ludźmi” można zobaczyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie przy ulicy Floriańskiej 10 (parter)
Celem wystawy jest zwiększenie świadomości na temat zasad bezpieczeństwa, potencjalnych zagrożeń i sposobów na ograniczenie lub uniknięcie ryzyka związanego z podejmowaniem pracy za granicą.
Wystawa składa się z 6 planszy, na których można znaleźć informacje między innymi o samym procederze, sposobach poszukiwania pomocy, a także telefonach alarmowych. Przygotowana została w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim

 

Lions Club Krotoszyn po raz szósty realizował projekt „Wakacje z Lions Club Krotoszyn” w ramach którego dzieci i młodzież z rodzin zastępczych z powiatu krotoszyńskiego miały możliwość wyjazdu na kolonie letnie do Świeradowa Zdrój.

30 października 2018 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Lions Club Krotoszyn. Na spotkaniu obecni byli: Prezydent LC Krotoszyn w kadencji 2018/2019 – Jacek Wybierała członkowie klubu: Jacek Zawodny i Grzegorz Szmolke. Celem spotkania było podsumowanie kolonii letnich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie składa serdeczne podziękowania Lions Club za sfinansowanie pobytu dzieci oraz bezinteresowną pomoc w organizacji kolonii.

Psycholog PCPR

Anita Głód

W związku z Zarządzeniem nr 22/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie z dnia 22.11.2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie będzie nieczynne.

Wyznaczonym dniem pracy jest 8 grudnia 2018 r. (sobota). PCPR będzie czynne od 7.00 do 15.00.

 

 

Trwa Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej. Pomiędzy 19-23.11.2018 r. tysiące pracowników pomocy społecznej w Polsce protestuje przeciwko lekceważeniu ich przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w celu realizacji postulatów pracowniczych i profesjonalnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie również przyłącza się do tego protestu.

W numerze IX z 2018 r. Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego znalazła się informacja o projekcie  „Senior z inicjatywą” współorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

W ramach tegorocznego projektu „Senior z inicjatywą” organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie został zorganizowany konkurs fotograficzny pn. „Życie to kabaret”, odbyła się konferencja, Warsztaty Terapii Śmiechem oraz XIV Przegląd Twórczości Artystycznej. Hasło tegorocznego projektu brzmiało: „Życie to kabaret”. Patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek oraz Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka.