Aktualności

Pilotażowy Program „ AKTYWNY SAMORZĄD” skierowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do współpracy dotyczącej realizacji międzynarodowego projektu Programu Wsparcia – Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów w Krotoszynie.

Ogłoszenie Starosty Krotoszyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie przyjmie do pracy na umowę zlecenie lekarzy różnych specjalności.

 Ponosimy koszty szkolenia.

 Wymagane dokumenty: prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalizacji co najmniej I stopnia.

 Kontakt: 62 722-88-91, 62 722-88-92.

 

Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w zajęciach usprawniających oraz prelekcjach prozdrowotnych.

9 listopada 2017 roku w Centrum konferencyjno-szkoleniowym Hotelu-Restauracji Wawrzyniak w Perzycach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych prelekcjach prozdrowotnych prowadzonych oraz Akademiach Filmowych.

Zapraszamy do udziału w akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom", której organizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie. Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc na terenie powiatu krotoszyńskiego otwartych na potrzeby seniorów, działających poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług, zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy osób, w których osoby starsze czują się swobodnie, są uprzejmie traktowane i obsługiwane.

Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają Certyfikat "Miejsca Przyjaznego Seniorom" i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbędzie się 24.11.2017 r. podczas zakończenia roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w sali Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera).

 

 

Regulamin

 

Załącznik nr 1 - Wniosek

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko pracownik administracyjny w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo - pełny etat (od grudnia 2017 roku).

Starosta Krotoszyński oraz W-ce Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu mają zaszczyt zaprosić na konferencję pn. Mediacja – drogą do rozwiązywania konfliktów w dniu 25 października 2017 r. o godz. 11.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie, ul. Benicka 6.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Uroki codzienności".

Konkurs skierowany jest do wszystkich pasjonatów fotografii z Powiatu Krotoszyńskiego.
Do konkursu można zgłosić od 1 do 5 zdjęć w minimalnym formacie 15 cm x 21 cm oraz wraz z kartą zgłoszenia (osoby niepełnoletnie powinny dołączyć również załącznik nr 2 - zgoda opiekunów na udział w konkursie) dostarczyć do 31.10.2017 r. do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (ul. Młyńska 2d/1).
Łączna pula nagród to 1000,00 złotych. Wystawa prac oraz oficjalne wręczenie nagród nastąpi w listopadzie b.r. podczas zakończenia projektu "Krotoszyn łączy pokolenia" (informacje wkrótce).

Relacja z projektu „Senior z inicjatywą 2017”

 

      W ramach tegorocznego projektu „Senior z inicjatywą” organizowanego przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie odbyła się Konferencja Naukowa, Konsultacje dotyczące utworzenia Gminnej Rady Seniorów oraz XIII Przegląd Twórczości Artystycznej. Hasło tegorocznego projektu brzmiało: „Miłość się nie starzeje”. Patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek oraz Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka.

W tym roku Lions Club Krotoszyn po raz piąty realizował projekt „Wakacje z Lions Club Krotoszyn” w ramach którego dzieci i młodzież z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i rodzin zastępczych z powiatu krotoszyńskiego miały możliwość wyjazdu na kolonie letnie do Świeradowa Zdrój.